CZ
EN
menu

Evropský fond pro regionální rozvoj

HERITAGE MOTORS – REKLAMNÍ AKCE A REKLAMNÍ BROŽURA

V roce 2020 získala firma Heritage Motors s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů
(reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Heritage Motors s.r.o. na projektu HERITAGE MOTORS – REKLAMNÍ AKCE A REKLAMNÍ BROŽURA v Praze. za účelem představení společnost a nabídky služeb společnosti Heritage Motors formou reklamy, konkrétně prostřednictvím eventu a reklamní publikace.

Očekávaným výstupem je příprava reklamní brožury o celkovém počtu 80 stran určenou pro akvizici nových klientů a vytvoření koncepce eventu zaměřeného na prezentaci a edukaci v oblasti investičních a legendárních vozidel.

Registrační číslo: DOT/53/03/000790/2020

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.


KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ HERITAGE MOTORS – KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

V roce 2020 získala firma Heritage Motors s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů
(reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Heritage Motors s.r.o. na projektu HERITAGE MOTORS – KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH v Praze za účelem představení společnosti a nabídky služeb společnosti Heritage Motors prostřednictvím komunikace na sociálních sítích a Youtube.

Cíle a popis projektu: Představení společnosti a nabídky služeb společnosti Heritage Motors prostřednictvím komunikace na sociálních sítích a Youtube.

Očekávaným výstupem je významné rozšíření členské a klientské základny a razantní nárůst povědomí o společnosti a nabízených službách.

Registrační číslo: DOT/53/03/000753/2020

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.